TP.HCM đề xuất rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất!

Mới đây hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM cho biết, đã có thông báo 139 thống nhất về chủ trương báo cáo UBND thành phố dự thảo công văn kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho địa phương này xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để trình HĐND thông qua. Thay vì mất 3 năm làm thủ tục xác định, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, thành phố trình giải pháp rút gọn còn 10-15 ngày.

Theo đó, UBND thành phố sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả khu đất, thửa đất thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên hay dưới 30 tỷ đồng).

HoREA – Hiệp hội Bất động sản TP HCM cũng nêu quan điểm ủng hộ đề xuất này. Nếu được Chính phủ phê duyệt thì đây sẽ như là một bước đột phá khi được phép áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại.

Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể sẽ giúp tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của HĐND, UBND cấp tỉnh. Ngoài ra còn có căn cứ định lượng giúp đơn giản hoá, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

Cách làm này giúp kéo giảm thời gia về thủ tục hành chính để xác định, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất, chủ yếu là phương pháp thặng dư hiện nay từ trên dưới 3 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc.

Việc rút ngắn thời gian như thế này cũng sẽ giúp cho môi trường đầu tư tăng tính minh bạch, loại trừ được cơ chế xin cho. Nhà đầu tư có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, đánh giá được tính khả thi của dự án để ra quyết định đầu tư.

Chính phủ hiện đang quy định 5 phương pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp chiết trừ, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Trên thực tế thì thường áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất dự án bất động sản, nhà ở thương mại, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đất Phù Sa

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh

Xem ngay Bảng Tính Chi Tiết 
& Chính Sách Ưu Đãi Mới Nhất T6/2024

(*) Thông tin KH cung cấp chỉ được sử dụng với mục đích tư vấn. Cam kết bảo mật